Privacy Verklaring

METNatalia vindt jouw privacy erg belangrijk. METNatalia zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring legt METNatalia uit welke gegevens METNatalia van je verzamelt en waarom METNatalia dit doet. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@metnatalia.nl.

 

Artikel 1: Wie is METNatalia
METNatalia is een eenmanszaak, gevestigd te (5711 XC) Someren aan de De Meer 1. METNatalia staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80556574. METNatalia is de verwerking verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2: Welke gegevens gebruikt METNatalia?
Bij het afnemen van diensten verwerkt METNatalia je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan inloggegevens van systemen. METNatalia gebruikt deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. METNatalia bewaart de gegevens 7 jaar. Jouw inloggegevens worden echter zo snel mogelijk na het einde van onze overeenkomst verwijderd.


Voor facturatie en financiële administratie verwerkt METNatalia je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, KvK nummer, klantnummer, factuurnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan METNatalia jouw betaling niet verwerken. METNatalia heeft deze gegevens mede nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal METNatalia deze gegevens 7 jaar bewaren. 

METNatalia vindt het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor het klantenbestand slaat METNatalia dan ook jouw naam, bedrijfsnaam, naam contactpersoon, functie, geslacht, e-mail, locatie, KvK nummer en website op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met METNatalia aan te gaan. METNatalia zal deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over de dienstverlening van METNatalia, zal METNatalia je naam, e-mail, klantnummer, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruikt METNatalia voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. METNatalia zal gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt METNatalia analytics diensten. METNatalia heeft een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om haar service te analyseren en waar nodig te verbeteren. METNatalia zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en is aan de bewaartermijnen van Google gebonden.


Artikel 3: Hoe verkrijgt METNatalia jouw informatie?
Bovenstaande gegevens heeft METNatalia van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan METNatalia hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat METNatalia enkele gegevens over jou als persoon verwerkt waar METNatalia inzicht toe heeft via haar klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. METNatalia stelt een verwerkersovereenkomst op met opdrachtgevers waarin staat hoe jouw persoonsgegevens zijn beveiligd.

 

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door METNatalia hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij METNatalia om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van METNatalia, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal METNatalia jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer METNatalia gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die METNatalia je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@metnatalia.nl. METNatalia zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer METNatalia niet aan je verzoek kan voldoen, zal METNatalia je laten weten waarom METNatalia jouw verzoek afwijst.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

METNatalia zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. METNatalia zal een verwerkersovereenkomst sluiten met deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen. METNatalia zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6: Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7: Slotbepalingen
METNatalia raadt je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat METNatalia wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop METNatalia je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar info@metnatalia.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop METNatalia met je gegevens omgaat kun je dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

METNatalia l www.metnatalia.nl l info@metnatalia.nl l 06 – 57 04 53 59

KVK: 80556574
BTW-id: NL003455734B62


© 2020 METNatalia l Alle rechten voorbehouden.